>

What to expect When You’re Expecting – The expectant father

What to expect when you're expecting movieตัวอย่างใหม่นี้ของ What to Expect When You’re Expecting เตือนเราว่าหนังเรื่องนี้ยังเกี่ยวกับความคาดหวังของ:

และนากจากนี้ยังมีคลิปหนังใหม่:


What to Expect When You’re Expecting – ฉันกำลังจะซื้อบ้าน!

พ่อที่คาดหวังผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้ง แม้ว่าร่างกายของพวกเขาไม่เปลี่ยน การเอาชนะความกลัวและการตั้งสมมติฐานเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพ่อ!
:)


ใส่ความเห็น