>

What to Expect When You’re Expecting – ก่อนรัก!

What to Expect When You're Expecting Film directed by Kirk Jonesไปดูทีวีสปอร์ตที่สนุกสนานของ What To Expect When You’re Expecting:

ตัวอย่างหนัง What to Expect When You’re Expecting

เรื่องย่อ:
“เรื่องราวของประสบการณ์กับช่วงเวลาแห่งการเริ่มอุ้มท้องเพื่อเป็นแม่คน”

สิ่งแรกก่อนรัก จากนั้นครอบครัวมา และในระหว่าง การตั้งครรภ์!
:)


ใส่ความเห็น