โฆษณา

Twilight Eclipse Seth Clearwater

นี่เป็นภาพแรกของหนัง Booboo Stewart เป็น Seth Clearwater ในหนัง Twilight Eclipse:

ตัวอย่างหนัง Eclipse

(คลิ๊กเพื่อขยายภาพ)

Full name: Seth Clearwater
Status: Werewolf
Group: Quileute Wolf Pack
Fur: Color: Sandy
Date of Birth: Unknown
Special abilities: Telepathy with the pack, delayed aging, rapid healing,
acute senses, enhanced speed and strength

โฆษณา

เขาหล่อกว่า Taylor Lautner (คนที่เล่นบทเป็น Jacob)!
;-)


ใส่ความเห็น

Tweet