>

Tron Legacy กับโปสเตอร์นานาชาติ

โปสเตอร์นานาชาติใหม่จากหนัง Tron Legacy:

ตัวอย่างหนัง Tron Legacy

(คลิกเพื่อขยายภาพ)

Tron Legacy Vietnamese Poster

Jeff Bridged จะใช้แผ่น Tron ของเขาในหนังหรือเป็นเพียงแฟชั่นเครื่องประดับในโลกของ Tron หรือไม่
:)


ใส่ความเห็น