To Rome With Love

โปสเตอร์ใหม่ของ Woody Allen ใหนนัง To Rome With Love

โปสเตอร์ใหม่จาก Woody Allen กับหนังล่าสุุด To Rome With Love:

ตัวอย่างหนัง To Rome With Love

(คลิกเพื่อขยายภาพ)


ริมฝีปากนี้ของใคร?
:)

ตัวอย่างหนัง To Rome With Love

Bop Decameron Movieนี่เป็นตัวอย่างแรกอย่างเป็นทางการจากหนัง “To Rome With Love” หนังล่าสุดจาก Woody Allen:

ตัวอย่างหนัง To Rome With Love


TO ROME WITH LOVE
เรื่องย่อ:
“เรื่องราวเกี่ยวกับจำนวนของผู้คนในอิตาลี – อเมริกัน ผู้อยู่อาศัยบางส่วน, ผู้เข้าชมบางส่วน – และความรักและการผจญภัยของพวกเขา”

ความรักเป็นเรื่องที่ไม่เคยตรงกับ Woody Allen: มันจะต้องมีการบิด!

หนัง “To Rome With Love” เข้าฉายวันที่ 22 มิถุนายน 2012
:)

โปสเตอร์หนัง To Rome With Love

เราได้โปสเตอร์อีตาลีใหม่จากหนัง To Rome With Love:

ตัวอย่างหนัง To Rome With Love

(คลิกเพื่อขยายภาพ)


หนังกำกับโดย Woody Allen
:)

หนัง To Rome With Love

ไปภาพหนังอย่างเป็นทางการของหนัง “To Rome With Love” หนังล่าสุดของ Woody Allen (ก่อนหน้านี้ชื่อเรื่อง The Bop Decameron):

ตัวอย่างหนัง To Rome With Love

(คลิกเพื่อขยายภาพ)


หนังนำแสดงโดย Alec Baldwin, Roberto Benigni, Penelope Cruz, Judy Davis, Jesse Eisenberg, Greta Gerwig และ Ellen Page หนัง “To Rome With Love” เข้าฉายวันที่ 22 มิถุนายน 2012
:)