Spiderman 6

Spiderman 5 และ Spiderman 6

ตามความหลากหลายของ เจมส์ แวนเดอร์บิลต์ ได้รับการว่าจ้างโดย Sony Pictures เพื่อเขียนบท Spiderman 5 และ Spiderman 6!

Spiderman 5 and Spiderman 6

แต่เท่าที่ฉันรู้สำหรับสคริปต์ของ Spiderman 4 ยังไม่พร้อม… หรืออาจจะได้รับการ่างไว้แล้วหรือมีคำวิจารณ์ ต้องการเพียงเงินที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้: Spiderman เป็นเหมือนไข่ทองคำที่ฉันคิด

หวังว่าพวกเขาจะมีหนัง Spider-man 5 และ Spider-Man 6 เพื่อไม่ให้พวกเรารอหนังสองเรื่องนี้นาน
:)