Solomon Kane

คลิปตัวอย่าง Solomon Kane

Clip of Solomon Kaneคลิปใหม่จาก Solomon Kane:


Solomon Kane – Puritans
Solomon Kane (เจมส์ เพียวฟอย) พบว่าตัวเองถูกบังคับให้ทำ

ฉันหวังว่า Solomon Kane สามารถช่วยเด็ก!
:)