Paranormal Activity

หนัง Paranormal Activity

Paranormal Activity Movieหนังที่เกี่ยวสิ่งเหนือธรรมที่ได้รับการปลดปล่อยดังตัวอย่างหนังที่ใหม่:


Paranormal Activity

เรื่องย่อ:
“หลังจากที่ย้ายเข้าบ้านชานเมือง คู่รักทั้สองต้องเผชิญกับวิญญาณที่สิงอยู่ในบ้าน”

เอฟเฟ็คต่าง ๆ อาจมีงบประมาณต่ำแต่หนังน่ากลัว้มาก!
:)