Karate Kid 2

Karate Kid 2 Kung Fu Panda

Karate Kid 2 Movieนักเขียนสคริปต์ Cyrus Voris และ Ethan Reiff คนที่เขียนสคริปต์ Kung Fu Panda ได้รับการว่าจ้างโดย Sony เพื่อเขียนสคริปต์ใน Karate Kid 2

ตัวอย่างหนัง Karate Kid 2

เราอาจคิดว่า Jaden Smith กลายเป็นแพนด้าอ้วนในภาคต่อของ Karate Kid?
:-)