Avatar 3

Avatar 2 ในปี 2014 และ Avatar 3 ในปี 2015

Avatar 2 and Avatar 3Foxประกาศเพียงว่า James cameron หนังต่อไปจะเป็น Avatar 2 Avatar 3 Avatar แรกเป็นผลสืบเนื่องสำหรับปล่อยในเดือนธันวาคม 2014 และ Avatar 3 ควรจะออกในเดือนธันวาคม2015 ด้วย ภาพยนตร์ Avatar เรื่องแรก James cameron มีรอยขีดข่วนเท่านั้นพื้นผิวของเรื่องที่เขาอยากจะบอกและ สิ่งมีชีวิตและโลกที่เขาต้องการที่จะสร้าง ดังนั้นตอนนี้เขาจะยังคงขยายวิสัยทัศน์ของเขาด้วย Avatar 2 และ Avatar 3


Avatar – การสร้างโลกของแพนโดร่า

จากสิ่ง ที่ฉันได้ยิน Avatar 2 จะสำรวจภายในของแพนโดร่า (และมันอาจมีมหาสมุทร) และเรื่องที่อาจนำมาซึ่ง แพนโดร่า ของดวงจันทร์ใกล้เคียง
:)