Agent Coulson

Avengers Agent Coulson

Agent Coulson FilmAgent Coulson (Clark Gregg) เน้นสองหนังสั้นที่เชื่อมต่อเพิ่มเติมที่แตกต่างกันคือ Marvel ภาพยนตร์ที่จะเปิดทางสำหรับการที่จะเกิดขึ้นของหนัง Avengers:


ที่ปรึกษา


สิ่งที่เกิดขึ้นกับค้อนของ Thor

ไม่รู้ว่า Agent Coulson เป็นเครื่องบินรบที่ดี!
:)