>

Sucker Punch โปสเตอร์

โปสเตอร์แรกอย่างเป็นทางการจากหนัง Sucker Punch:

Sucker Punch

(คลิกเพื่อขยายภาพ)

Sucker Punch Movie Poster

จะดีกว่าถ้าไม่ยุ่งกับผู้หญิงเหล่านั้น!
:)


ใส่ความเห็น