>

Severus Snape ใน Harry Potter and the Deathly Hallows 2

โปสเตอร์ใหม่จากหนัง Harry Potter and the Deathly Hallows 2 ของ Alan Rickman เป็น Severus Snap:

(คลิกเพื่อขยายภาพ)

ผ่านหลักสูตรของชุดหนัง, วาดภาพของ Snap ที่พัฒนามาจากครูที่เป็นอันตรายและพวกพ้อง ไปยังที่ของตัวละครสำคัญของความซับซ้อนมาก และความคลุมเครือทางศีลธรรม
:)


ใส่ความเห็น