โฆษณา

Saoirse Ronan ใน The Host

The Host Movieนักแสดงหญิง Saoirse Ronan รับบทนำในหนังที่ปรับใหม่โดย Stephenie Meyer ของ The Host

ตัวอย่างหนัง The Host

เธอจะรับบทของ Melanie Stryder
:)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Tweet