>

Resident Evil Afterlife คลิป

Resident Evil Afterlifeคุณสามารถดูตัวอย่างด้านล่างของหนัง Resident Evil Afterlife:

อย่างหนัง Resident Evil 4


Resident Evil 4 Afterlife – Albert Wesker (Shawn Roberts): คุณควรจะนำมาเพิ่มมากกว่านี้

Will Alice ใช้อำนาจพิเศษของเธอ(เธอแสดงความสามารถบางมากในภาพยนตร์ก่อนหน้านี้) เพื่อสู้ Wesker และ Umbrella หรือเธอจะฆ่าพวกเขาหรือไม่
:)


ใส่ความเห็น