>

Red Mist ใน Kick-Ass

ตัวละครตัวใหม่ในโปสเตอร์หนัง Kick-Ass ได้รับการเปิดเผย ลักษณะ Christopher Mintz-Plasse เป็นหมอกแดง:

ตัวอย่างหนัง Kick-Ass

(คลิ๊กเพื่อขยายภาพ)


นี่เป็นภาพจาก Red Mist:

(คลิ๊กเพื่อขยายภาพ)


Kick-Ass ได้ดลใจโดย Red Mist ให้ร่วมทีม หลังจากนั้นเขาได้ร่วมทีมกับ Kick-Ass ในการลาดระเวนถน
:)


ใส่ความเห็น