>

Prometheus Viral Video – TED 2023

Prometheus Movieวิดีโอไวรัสเพื่อโปรโมทหนัง Prometheus, Ridley Scott สู่มนุษย์ต่างดาว:

ตัวอย่างหนัง Prometheus


สำหรับคนที่ไม่รู้, TED (เทคโนโลยี, ความบันเทิงและการออกแบบ) ทั่วโลกที่แท้จริงของการประชุมเป็นเจ้าของโดยเอกชนมูลนิธิเด็กหนุ่มที่ไม่แสวงหากำไรที่เกิดขึ้นเพื่อเผยแพร่ “ความคิดมูลค่าการแพร่กระจาย”
:)


ใส่ความเห็น