>

Michelle Yeoh ใน The Lady

เราได้ชุดภาพที่สวยงามจากหนัง The Lady ที่จะมาถึงเป็นหนังชีวประวัติที่กำกับโดย Luc Besson เกี่ยวกับชีวิตของ ผู้นำประชาธิปไตยของพม่านางอองซานซูจี:

ตัวอย่างหนัง The Lady

(คลิกเพื่อขยายภาพ)

หนังนำแสดงโดย Michelle Yeoh รับบทนำเป็นอองซานซูจี

ไม่มีการปฏิเสธว่านางอองซานซูจีเป็นผู้หญิงที่ดี แต่ฉันคิดว่าเธอมีพันธมากขึ้นกว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อประชาธิปไตยในพม่า … เพราะเธอเป็นนักการเมือง ดังนั้นพม่าจะไม่ได้ออกมาจากร่องของความยากจน … การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีมากสำหรับระบอบประชาธิปไตยกว่าอุดมคติ
:{


ใส่ความเห็น