โฆษณา

Keira Knightley เป็น Anna Karenina

ภาพใหม่ของนักแสดงหญิง Keira Knightley เป็น Anna Karenina:

(คลิกเพื่อขยายภาพ)

เธอผอมมากเกินไป แ่ต่ยังคงสวย!
:)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Tweet