>

Iron Man 2 กับ Robert Downey Jr.

Tony Stark มีหัวใจเป็นเหล็กใน Iron Man 2:

ตัวอย่างหนัง Iron Man 2

(คลิ๊กเพื่อขยายภาพ)

Iron Man Tony Stark

จากความเสร้า Nick Fury (Samuel L. Jackson) ได้ไปขอให้เขาลงจากโดนัทยักษ์ที่เขาซ่อนความเสียใจและเชิญเขามาทานอาหารกลางวัน
;-P


ใส่ความเห็น