>

Hangover 2 คลิป

Hangover 2 Movieเรามีมือดีกับสองคลิปตัวอย่างที่ฮามากของ Hangover 2:

ตัวอย่างหนัง Hangover 2


Hangover -ฉันคิดว่ามันเกิดขึ้นอีกครั้ง…


Hangover 2 – กลับเข้าไปในรถ!

หลังจากงานเลี้ยงรับปริญญาตรีเรียบร้อยใน Las Vegas, Phil, Stu, Alan, และ Doug jet กลับเมืองไทย Stu สำหรับมางานแต่งงานของ Stu มีแผนสำหรับอาหารเที่ยงก่อนแต่งงาน
;-)


ใส่ความเห็น