>

Green Hornet ผลักไป 2011

Green Hornet Movieวันปล่อยหนัง Green Hornet ถูกเลื่อนไปเป็น 14 มกราคม 2011… เพราะมีการแข่งขันน้อย…

ตัวอย่างหนัง Green Hornet

ฉันได้ยินว่า Sony ไม่พอใจกับ Michel Gondry กับหนัง Green Hornet และพวกเขากำลังผิดหวังกับ Seth Rogen บางที่นี่เป็นสาเหตุที่เลื่อนหนังเนื่องจากการแข่งขันสูง แต่บางทีสาเหตุอาจเป็นเพราะพวกเขากำลังแปลงเป็น 3D Seth Rogen อ้วนใน 3D: มีอะไรที่น่าสนใจ!
;-P


ใส่ความเห็น