>

Gnomeo and Juliet A Cupid’s Arrow Orchid

Gnomeo and Juliet Movieจูเลียเป็นประหลาดใจในสายตาของลูกศรกามเทพที่สวยงามของกล้วยไม้ในคลิปใหม่ของ Gnomeo and Juliet:

ตัวอย่างหนัง Gnomeo and Juliet


Gnomeo and Juliet – A Cupid’s Arrow Orchid

ฉันคิดว่ามันดอกเดียวกับที่ Gnomeo ถืออยู่ในมือของเขาจากภาพด้านบน
:)


ใส่ความเห็น