>

Fast and Furious 5 ฉากหลังเครดิต

Fast and Furious 5ในนกรณีที่คุณพลาดฉากหลังเครดิตของ Fast and Furious 5 คุณยังอาจดูได้ที่นี่และต้องขอบคุณ youtube:


Fast Five – After Credits Scene

เสียงเหมือน Letty ยังมีชีวิตอยู่! เดาเธอจะแสดงใน Fast and Furious 6 ชีวิตรักของ Dom จะมีความซับซ้อนมากขึ้น
:)


ใส่ความเห็น