>

Daniel Craig ใน หนัง James Bond Skyfall

James Bond - Agent 007 - SkyfallThe BBC กับ James Bond Skyfall และพูดถึงนักแสดง Daniel Craig:


Daniel Craig ไม่ได้เป็น Bond ที่ดีกว่า: เขาเป็นเพียงคนที่ดีพอดี
;-P


ใส่ความเห็น