โฆษณา

ซ่อมเสียมฟางใน Crazies

ยังเป็นคลิปอื่น ๆ ของ Crazies:

โฆษณา

ซ่อมเสียมฟางที่หาได้ง่าย ๆ สามารถเป็นอาวุธที่น่ากลัวในมือของเพื่อนบ้านที่บ้า!
:/


ใส่ความเห็น

Tweet