>

Charlize Theron ในหนัง Prometheus

Prometheus MovieMeredith Vickers ตัวละครที่เล่นโดย Charlize Theron ในตัวอย่างนี้ของ Prometheus:

ตัวอย่างหนัง Prometheus

Meredith Vickers เป็นพนักงานบริษัท Weyland ถูกส่งไปตรวจสอบการเดินทางบริษัทที่พวกเขาไม่รู้จัก เธอเป็นคนจริงจัง และไม่ต้องการที่จะควบคุมสถานการณ์
:)


ใส่ความเห็น