>

Bounty Hunter ในทีวีสปอร์ต

Bounty Hunterสองคลิปในทีวีสปอร์ตจากหนัง Bounty Hunter หนังคอมมิวดี้กำกับโดย Andy Tennant และนำแสดงโดย Gerard Butler และ Jennifer Aniston:


Bounty Hunter – เก็บศัตรูของคุณให้เป็นอดีต!


Bounty Hunter – หนึ่งคนที่มีความสามรถไล่ล่าเป้าหมาย!

ไม่มีความชื่นชอบในการไล่ล่า Jennifer Aniston!
;-)


ใส่ความเห็น