>

Avatar อวตาร

The Making of Avatarนี่เป็นตัวอย่างชุดใหม่ของหนัง Avatar โดย เจมส์ คาเมรอน:

ตัวอย่างหนัง Avatar


การออกแบบของ Avatar – นาวี

เป็นครั้งแรกจริง ๆ ที่ได้เห็น พวกแสดงวิธีการจัดการกับชาวนาวี มนุษย์ต่างดาวสีนำเงินใน Avatar!

คลิปเพิ่มเติมของ Avatar ด้านล่าง:


การออกแบบของ Avatar – วิญญาณ


การออกแบบของ Avatar – ธานาโต้


การออกแบบของ Avatar – แมลงป่อง


การออกแบบของ Avatar – เสื้อเกราะ A.M.P.


การออกแบบของ Avatar – เครื่องบิน Samson

DVD ของ Avatar ก็น่าสนใจ!
:)


ใส่ความเห็น