โฆษณา

ตัวอย่าง Superbowl ของหนัง Prince of Persia

Prince of Persia Superbowlนี่คือตัวอย่าง Superbowl ของหนัง Prince of Persia:

โฆษณา
เจ้าชาย Dastan (Jake Gyllenhaal) ไ้ด้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหญิง Tamina (Gemma Arterton) จะไม่ให้ทรายแห่งกาลเวลาตกอยู่ในมือคนชั่วอย่าง Nizam (Ben Kingsley)
:)


ใส่ความเห็น

Tweet