โฆษณา

V Season 2 Episode 6 - V S2.06 Birth Pangsนี่เป็นตัวอย่างจาก “Birth Pangs” ตอนต่อไปของ V Season 2:


V Season 2 Episode 7 – Birth pangs
โฆษณา


V S2x07

เรายังมีอีกสามคลิปใหม่ของตอนต่อไป:

And a few pictures:

(Click on a picture to enlarge it.)

V S2x07 Birth Pangs
“Erica, seeking revenge against Anna, heads to Hong Kong to carry out a mission to strike a lethal blow against Anna. Meanwhile, Anna learns that Tyler’s phosphorous level is too low – even after the Red Rain — and he might become useless to her; and Lisa and Diana bond, beginning to form an alliance against Anna”

Because of her ex-husband’s death Erica is now hellbent on getting rid of the Vs! She will skin them and make a Chinese soup!
:)


ใส่ความเห็น

Tweet