>

2 คลิปใหม่จาก Roland Emmerich หนัง Anonymous

Anonymous - The movie about Shakespeareสองคลิปใหม่จาก Roland Emmerich ของหนัง Anonymous ใช้งานออนไลน์:

ตัวอย่างหนัง Anonymous


Anonymous – ศิลปะคือทางการเมือง
Edward de Vere (Rhys Ifans) สั่ง Ben Jonson (Sebastian Armesto) ไปยังขั้นตอนหนึ่งในบทละครของเขาเป็นของเขาเอง


Anonymous – บทบาทที่สมบูรณ์แบบ
William Shakespeare (Rafe Spall) จริงๆ แล้วต้องการทำตามหน้าที่

ภาพยนตร์เรื่องนี้มีส่วนร่วมของ Edward de Vere, 17th Earl จาก Oxford (Rhys Ifans) เป็นผู้เขียนที่แท้จริงจาก William Shakespeare (Rafe Spall)
:)


ใส่ความเห็น