>

2 โปสเตอร์ใหม่ของ Cowboys and Aliens

2 โปสเตอร์ใหม่จาก Cowboys and Aliens:

ตัวอย่างหนัง Cowboys and Aliens

(คลิกเพื่อขยายภาพ)

หากมียานอวกาศหรืออาวุธที่มีเทคโนโลยีสูงที่เกี่ยวข้องกับแสงจะต้องเป็นสีฟ้าแน่นอน!
;-P


ใส่ความเห็น