>

2 ภาพสวยใหม่ หนัง Brave

ยังเป็นภาพใหม่จาก Disney Pixar ของหนัง Brave:

ตััวอย่างหนัง Braved

(คลิกเพื่อขยายภาพ)


เจ้าหญิง Merida มีความคิดของเธอเองจากสิ่งที่เธอต้องการ: เธอมุ่งมั่นที่จะสร้างเส้นทางชีวิตของเธอเอง!
:)


ใส่ความเห็น