>

โสเตอร์หนัง Ong Bak 3

ดูโปสเตอร์ใหม่จากหนัง Ong Bak 3:

ตัวอย่างหนัง Ong Bak 3

(คลิ๊กเพื่อขยายภาพ)

{democracy:50}

นี่เป็นตัวอย่างหนัง Ong Bak 3 ถ้าคุณยังไม่ได้เห็น:


ONG BAK 3

เรื่องย่อ:
“The legend of Ong Bak 3 begins after Tien (Tony Jaa) has lost his fighting skills and his beloved stepfather at the Garuda’s Wing cliff from the raid led by Jom Rachan (Saranyu Wonggrajang). Tien is brought back to life with the help from Pim (Primrata Dechudom) as well as Mhen (Petchai Wongkamlao) and the Kana Khone villagers. Deep into the meditation taught by Phra Bua (Nirutti Sirijanya), Tien finally is able to achieve ‘Nathayut’. His talents are put to the test again when his rivals including the Golden-Armored King’s Guard (Supakorn ‘Tok’ Kijusuwan), the mysterious killers in black, and Bhuti Sangkha (Dan Chupong) return for the final massive showdown.”

Even shackles won’t hinder Tony Jaa from kicking them all!
:)


ใส่ความเห็น