>

โปสเตอร์ไทย หนัง Prometheus

โปสเตอร์แบนเนอร์ใหม่นี้ของ Prometheus มาจากประเทศไทย:

ตัวอย่างหนัง Prometheus

(คลิกเพื่อขยายภาพ)


Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) จะอยู่รอดภารกิจของเธอ?
:?


ใส่ความเห็น