>

โปสเตอร์ใหม่ระหว่างประเทศ The Lorax

Universal ยังปล่อยโปสเตอร์ใหม่ของหนัง The Lorax:

ตัวอย่างหนัง Lorax

(คลิเกพื่อขยายภาพ)


The Lorax จะเล่าเรื่องโดยผู้ประกอบการโลภที่แม้จะมีคำเตือนจากต้นไม้รัก Lorax แถบป่าของหุ้นของต้นไม้ Truffula ในการผลิตเสื้อผ้า ผลจะเป็นความหายนะที่สัตว์ทั้งหมด และทั้งหมดจะถูกปล่อยให้เป็นเพียงความสูญเปล่าโดยไม่มีชีวิตใด
:)


ใส่ความเห็น