>

โปสเตอร์ใหม่จาก Winnie The Pooh

โปสเตอร์ใหม่จากหนัง Winnie the Pooh:

ตัวอย่างหนัง Winnie The Pooh

(คลิกเพื่อขยายภาพ)

Winnie The Pooh Movie

Owl ส่งแก๊งทั้งหมด (Winnie และเพื่อนๆ Tigger, Rabbit, Piglet, Kanga, Roo และ Eeyore ในการสืบเสาะป่าเพื่อช่วย Christopher Robin จากผู้ร้ายในจินตนาการ จะเปิดออกมาเป็นวันที่วุ่นวายมากสำหรับหมีที่ต้องหาน้ำผึ้ง
:)


ใส่ความเห็น