>

โปสเตอร์ใหม่จากหนัง Piranha 3D

ปลาปิรันย่ากำัลงหิวโหยในโปสเตอร์หนัง Piranha 3D:

ตัวอย่างหนัง Piranha 3D

(คลิ๊กเพื่อขยายภาพ)

มีแต่พระเจ้าที่จะช่วยเธอได้! บางทีระเบิดจะช่วยเธอได้ แต่ชาวประมงใช้ระเบิดกับปลาไม่ได้…
:)


ใส่ความเห็น