>

โปสเตอร์ใหม่จากหนัง Alpha and Omega

ยังเป็นโปสเตอร์ใหม่จาก Alpha and Omega:

(คลิกเพื่อขยายภาพ)

ALPHA AND OMEGA
ที่นั่งท่อนไม้ไปในแม่น้ำในป่า


เรื่องราวจาก Alpha and Omega เป็นเรืองราวจากสิ่งสัตว์ต่างๆ แต่เป็ดและไก่งวงอาจจะขโมยซีน!
;-)


ใส่ความเห็น