>

โปสเตอร์ใหม่ของหนัง The Losers

ยังคงเป็นโปสเตอร์ใหม่ของหนัง Losers:

(คลิ๊กเพื่อขยายภาพ)

โปสเตอร์โรงเรียนของ Losers ไม่ได้ดูดีเลย!
:)


ใส่ความเห็น