>

โปสเตอร์หนัง Unknown

ไปดูโปสเตอร์นี้จากหนัง Unknown:

(คลิกเพื่อขยายภาพ)

Unknown Movie Poster

ดร. Martin Harris (Liam Neeson) ตื่นหลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในกรุงเบอร์ลินเพื่อค้นพบว่าภรรยาของเขาไม่รับรู้ว่าเขาและคนอื่นปลอมตัวมา
:)


ใส่ความเห็น