>

โปสเตอร์หนัง Thor

สองโปสเตอร์ใหม่ของ Thor เตือนฉันจากโปสเตอร์ Iron Man:

ตัวอย่างหนัง Thor

(คลิกเพื่อขยายภาพ)

ความกล้าหาญเป็นอมตะ!
;-)


ใส่ความเห็น