>

โปสเตอร์หนัง The Rite

โปสเตอร์ใหม่จาก The Rite ได้รับการเปิดเผย:

ตัวอย่างหนัง The Rite

(คลิกเพื่อขยายภาพ)

The Rite Movie

Father Lucas (Anthony Hopkins),พระนอกรีตแนะนำนักเรียนโรงเรียนสอนศาสนาที่ไม่เชื่อ Michael Kovak (Colin O’Donoghue) กับด้านมืดของความเชื่อ
:)


ใส่ความเห็น