>

โปสเตอร์หนัง The Losers

Warner Bros ได้เปิดตัวดปสเตอร์ใหม่ของ Losers:

ตัวอย่างหนัง The Losers

(คลิ๊กเพื่อขยายภาพ)


เพียงใจไม่สบายเหมือน James Cameron จซ้อนความงามของ Zoe Saldana หลัง CGIAvatar!
;-)


ใส่ความเห็น