>

โปสเตอร์หนัง The Hunger Games 2 Catching Fire

Katniss (Jennifer Lawrence) ดูมุ่งมั้นการต่อต้านการกดขี่ในโปสเตอร์นี้ของ The Hunger Games 2 Catching Fire:

(คลิกเพื่อขยายภาพ)


THE HUNGER GAMES 2 CATCHING FIRE

ดวงอาทิตย์ยังคงอยู่ในที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นฉันจะสร้างจุดยืนของฉัน

เรื่องย่อ:
“ในฐานะที่เป็น Katniss Peeta และเริ่มดำเนินการใน “Victor’s Tour” ของอำเภอ, Katniss รู้สึกว่าการปฏิวัติดุเดือด แต่หน่วยงานของรัฐยังคงเป็นอย่างมากในการควบคุมในฐาน President Snow เตรียมความพร้อมใน 75th Annual Hunger Games”

นี่เป็นตัวอย่างหนังของ The Hunger Games 2 ถ้าคุณยังไม่ได้เห็น:

Release date: November 22, 2013.
:)


ใส่ความเห็น