โฆษณา

โปสเตอร์หนัง Splice

โปสเตอร์ใหม่จากหนัง Splice:

(คลิ๊กเพื่อขยายภาพ)

โฆษณา

สัปหลาดตัวน้อยจากโปสเตรอ์หนัง Splice เป็นความฝันในการผสมพันธ์ระหว่าง DNS ของสัตว์และมนุษย์
:)


ใส่ความเห็น

Tweet