>

โปสเตอร์หนัง Solitary Man

โปสเตอร์ที่สองจากหนัง Solitary Man ไ้ด้รับการเปิดเผย:

(คลิี๊กเพื่อขยายภาพ)


ดูไม่เลว แต่ดปสเตอร์ใหม่ของ Solitary Man ดูไม่เซ็กซี่เหมือนอันแรก…
:/


ใส่ความเห็น