>

โปสเตอร์หนัง Ironclad

โปสเตอร์ใหม่จากหนัง Ironclad ได้รับการเปิดเผย:

ตัวอย่างหนัง Ironclad

(คลิ๊กเพื่อขยายภาพ)

หนัง Ironclad จาก Rochester Castle โดย King John ในปี 1215 การรบที่นองเลือดตรงหน้าเรา!
:)


ใส่ความเห็น