>

โปสเตอร์หนัง Green Hornet

โปสเตอร์ใหม่จากหนัง Green Hornet:

ตัวอย่างหนัง Green Hornet

(คลิกเพื่อขยายภาพ)

Green Hornet movie

โปสเตอร์นี้ได้ทำให้ถูกต้อง: พระเอกจริงในหนัง Green Hornet ไม่ได้เป็น Green Hornet (Seth Rogen) แต่เป็น Kato (Jay Chou)
:)


ใส่ความเห็น